Buskerud sentralsykehus drammen


buskerud sentralsykehus drammen

undervisnings- og konferanserom med strre kapasitet, da behovet for opplring er kende. Annet personale Tabell 7-3: Sammenligning av standarder for BSS 1999 og Tabell 7-4: Sammenligning av bemanningen for klinisk virksomhet i 1999 og Tabell 7-5: Forutsetninger for standarder i modell thai troms A Tabell 7-6: Endringer i standarder i modell B Tabell 7-7: Sammenligning av modell. 1.b Parkeringsplasser i fjellet for. 18, kr 21 mill. I utbyggingsstrategien er det forskt tatt hyde for at det p lang sikt skal vre mulig etablere nye spesialiteter/ funksjoner ved BSS. 2.2 Historisk oversikt Generalplan for utbygging av Drammen sykehus ble godkjent av Helsedirektoratet i Helsedirektoratet skrev den gangen Drammen sykehus vil mtte bli betrakte som et sentralsykehus for Buskerud fylke Fra endret sykehuset navn til Buskerud sentralsykehus (BSS).

Drammen sykehus - Vestre Vikenbuskerud sentralsykehus drammen

Gratis verdivurdering drammen
Nattbuss drammen

Sterk satsing p dagkirurgi for ke kapasiteten i fylket. I arbeidet har det vrt kontrahert rdgivere med hy kompetanse p funksjonsplanlegging for store sykehusprosjekter. Mai Figur 6-7: Trafikk Figur 6-8: leilighet til leie i haugesund Parkering Figur 6-9: Parkering Figur 6-10: Helikopterlandingsplass Figur 6-11: Tegningen viser de tenkte utviklingstrinn, ferdig utbygget Figur 6-12: Sammenhengen mellom poliklinikker og sengeposter Figur 6-13: Rekkeflge i fremdrift Figur 6-14: Reguleringsplan Figur 9-1: Symboldiagram for psykiatrisk avd. Reguleringsplanen for sykehusomrdet i Lier er under revisjon og legges ut til. Det vil ogs kunne bli et kende gap mellom forventninger, behandlingsmuligheter og konomiske ressurser. P grunn av den konomiske situasjon i fylket p det davrende tidspunkt, ble denne utviklingsplanen aldri realitetsbehandlet. Denne utsettelsen kan en si var klart i strid med helsedirektrens godkjenning der han ppeker at byggetrinn 3 m flge straks etter at byggetrinn 2 er ferdig. 2.f Bygging av ny vestfly, med brutto m 2, kr 267 mill. Alle disse faktorene vil ke kravene til bde kapasitet, ressursutnytting og kvalitet i helsetjenestene. Det anlegges en provisorisk forbindelse mellom hyblokken og den elste bebyggelse fr gamle stflyen kan rives. Den utbygging/ombygging som n er under arbeid er meget vesentlig for at det skal vre mulig n mlene og oppfylle visjonen.


Sitemap