Hgskolen i gjvik ntnu


hgskolen i gjvik ntnu

oslo byleksikon fram til ntnu og hgskolene i Sr-Trndelag, Gjvik og lesund slo seg sammen den. 1912, trondhjems tekniske mellomskole. Hgskolen i lesund (HiALS) etablert. 1960, lrerhgskolen nlht flytter til nye lokaler p Rosenborg.

Dette programmet tar ikke lengre opp nye studenter. Skolen ble opprettet som en fusjon mellom Trondheim Rde Kors sykepleieskole (1906) og Trondhjems Sanitetsforenings Sykepleieskole (1919).

1990 Trondheim helsefaghgskole etableres. 1964, trondheim konomiske faghgskole etablert. Mre og Romsdal tekniske skole blir etablert (Mre og Romsdal Ingenirhgskole fra 1977). Institusjonene legger til grunn at ntnu skal ha en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og en stor faglig bredde som inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur og kunstnerisk virksomhet. Skolen ble opprettet i Trondheim i 1906. P bakgrunn av dialogen Kunnskapsdepartementet har hatt med de statlige universitetene og hyskolene, har Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (ntnu Hgskolen i Gjvik wetter egersund (HiG Hgskolen i Sr-Trndelag (HiST) og Hgskolen i lesund (Hi) foresltt at institusjonene blir sltt sammen til ett universitet fra. Derfor er det behov for sammenslinger for bedre grunnlaget for utdanning og forskning av hyere kvalitet. 18 (2014-2015) viser regjeringen til universitets- og hyskolesektorens store betydning for samfunnsutviklingen, men at ressursene i dag spres p for mange universiteter og hyskoler.

The Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory - ntnuhgskolen i gjvik ntnu


Sitemap